Kjersti Skomsvold | Granta Magazine

Kjersti Skomsvold

Kjersti A. Skomsvold was born in Oslo in 1979. She is the author of several novels, including Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg (The Faster I Walk, the Smaller I Am).