Granta 59: France: The Outsider - Granta Magazine

Granta 59: France: The Outsider

Autumn 1997