Mira Rashty | Granta Magazine and Granta Books

Mira Rashty

Mira Rashty is the editor of Granta Israel.